duminică, 18 mai 2008

Simpozion „INTEGRAREA SCOLARA A COPIILOR CU CES SI SERVICIILE EDUCATIONALE DE SPRIJIN IN SCOALA INCLUZIVĂ”


Integrarea copilului cu C.E.S., strategiile de integrare, implicarea familiei a societatii in dezvoltarea scolii incluzive este un deziderat al noilor educatii. Educatia incluziva promoveaza o pedagogie centrata pe copil, in conditiile in care invatamântul trebuie sa se adapteze diferentelor dintre oameni, la cerintele specifice de educatie care deriva din acestea.
Ea trebuie sa fie accesibila, flexibila si comprehensiva. Proiecteaza un nou tip de scoala: comprehensiva (cuprinzatoare, care nu selecteaza si nu exclude), care realizeaza co-educatia, care este deschisa, toleranta si democratica, care este mai naturala prin eterogenitatea ei.
Acest sistem nu separa copiii unii de altii, nu considera ca elevii mai capabili sunt mai importanti si mai demni de apreciere. Toti copiii au aceleasi drepturi.
Educatia incluziva se refera la ridicarea tuturor barierelor in invatare si la asigurarea participarii tuturor celor vulnerabili la excludere si marginalizare (UNESCO, 2000). inainte de orice, ea este o abordare strategica desemnata pentru a facilita succesul invatarii pentru toti copiii.
Prima cerinta pe care o adreseaza educatia incluziva este descresterea pâna la eliminare a excluderii de la educatie, cel putin la nivelul pregatirii scolare elementare. Aceasta se propune prin asigurarea accesului, participarii si succesului invatarii in educatia de baza de calitate, pentru toti copiii.
Simpozionul „INTEGRAREA SCOLARA A COPIILOR CU CES SI SERVICIILE EDUCATIONALE DE SPRIJIN IN SCOALA INCLUZIVA” ofera posibilitati de abordare diferite, prezentarea produselor activitatii elevilor cu C.E.S., implica familia si ceilalti factori educationali.

GRUP TINTA: cadre didactice (invatatori, profesori, educatori), profesori de sprijin, psihopedagogi, logopezi, elevi, parinti, studenti.

PARTENERI:
• Universitatea „Al. I. Cuza” Iasi, Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei
• Scoala Speciala „Constantin Paunescu” Iasi
• Centrul Judetean de Asistenta Psihopedagogica Iasi
• Organizatia „Salvati copiii”, filiala Iasi

DATA: 10 mai 2008

SECtIUNI:
• scoala incluziva sau scoala pentru diversitate.
• Organizarea si desfasurarea activitatilor didactice in conditiile scolii incluzive (instruirea diferentiata, parteneriatul in predare etc.).
• Experiente si exemple de integrare scolara a copiilor cu CES (deficiente, boli cronice, deficiente de limbaj, copii supradotati etc.).
• Integrarea scolara a copiilor cu tulburari de comportament.
• Concurs de produse ale activitatii elevilor cu CES (creatie plastica, desene format A4, pictura, colaj, grafica, alte tehnici)

Participare la Tabara de Vara Nimeni nu e singur

Descriere sumara a proiectului


Cativa membri ai cluburilor IMPACT Economic si IMPACT Vasile

Conta Iasi au participat la tabara de vara “Nimeni nu e singur”,

tabara organizata de Mitropolia Moldovei si Bucovinei, sectorul

Biserica si Societate in colaborare cu Fundatia World Vision. Tabara

a avut in atentie copiii proveniti din familii monoparentale sau ai

caror parinti sunt plecati la lucru in strainatate.


Obiective


Sprijin acordat organizatorilor taberei in identificarea si

recrutarea beneficiarilor acestei tabere

• Organizarea si desfasurarea unor activitati; grupuri de sport in

cadrul taberei

Implicarea membrilor IMPACT aflati in aceasta situatie


Istoric

Prin numarul mare de elevi scolarizati, dar si prin diversitatea si complexitatea activitatilor desfasurate, Scoala Vasile Conta Iasi este una dintre cele mai semnificative institutii scolare iesene fiind situata in Cartierul Nicolina I, Salcia.

Corpul A al scolii a fost dat in folosinta la 1.09.1982, activitatea instructiv-educativa desfasurandu-se aici de 23 de ani, fara intrerupere.

In jurul anilor 1990, cand populatia scolara era foarte numeroasa, tinzand spre 2000 de elevi, procesul instructiv-educativ se desfasura in trei schimburi, desfiintata fiind chiar si cancelaria pentru a fi transformata in sala de clasa.

In acest context, echipa manageriala a momentului a initiat demersuri catre factorii de decizie, in vederea atribuirii corpului de cladire aflat in Aleea Nicolina nr. 86, unde isi desfasurase activitatea fosta scoala nr. 3 si ulterior Liceul Emil Racovita). Liceul utilizase acest corp de cladire pentru realizarea instruirii practice a elevilor.

Datorita atribuirii acestui nou local Scolii Vasile Conta Iasi, s-a putut trece de la lucrul in trei schimburi, la lucrul in doua schimburi, incepand cu 1991.

Cele mai importante lucrari care au fost realizate la cele doua corpuri de cladire ale Scolii Vasile Conta Iasi sunt realizarea sarpantei la corpul A, in perioada 2000-2002, reabilitarea si igienizarea grupurilor sanitare ale elevilor, schimbarea usii de la intrarea principala in perioada 2003-2004, dotarea cu computere performante in perioada 2004-2005 atat pentru derularea procesului instructiv-educativ cat si pentru organizarea activitatilor administrative. Corpul B al scolii, construit in anul 1892, a fost consolidat, reorganizat, renovat, remobilat, dotat cu centrala termica in perioada 2000-2002 printr-un proiect de reabilitare al scolilor apartinand patrimoniului cultural national, proiect finantat de Banca Mondiala si Primaria Municipiului Iasi.

Patronul spiritual al celor doua entitati arhitectonice care apartin unitatii noastre scolare este primul filosof roman, Vasile Conta, contemporanul, colaboratorul si prietenul Junimii si al junimistilor Vasile Pogor, Iacob Negruzzi, Ion Creanga, Mihai Eminescu.

Bustul lui Conta, realizat in doua variante, (bronz si praf de piatra) de catre profesorul de educatie plastica a scolii, Constantin Esanu in anul 1995, domina parcul scolii de la corpul A si holul principal, la corpul B, amintind tuturor de personalitatea complexa a omului Conta, filosof, scriitor, profesor universitar, om politic, parlamentar liberal si ministru al Cultelor si Instructiunii Publice.

In fiecare an, in luna noiembrie, unitatea scolara omagiaza prin activitati specifice reunite sub denumirea Zilele Scolii Vasile Conta pe patronul sau spiritual, filosoful Vasile Conta, nascut la 15 noiembrie 1845.

Scoala a fost sarbatorita in mod deosebit in anii 1992, cu ocazia implinirii a 10 ani de activitate a Corpului A, in anul 2002, cu ocazia implinirii a douazeci de ani de activitate la corpul A si a implinirii a 110 ani de existenta a corpului B; in anii 1995 si 2000 cand s-au implinit 150 respectiv 155 de ani de la nasterea patronului sau spiritual.

Profilul invatamant general obligatoriu (profil stabilit initial) a fost mentinut de la infiintare pana in prezent.

In prezent pregatirea elevilor se realizeaza pe doua nivele:

- invatamant primar de zi

- invatamant secundar inferior de zi