duminică, 18 mai 2008

Simpozion „INTEGRAREA SCOLARA A COPIILOR CU CES SI SERVICIILE EDUCATIONALE DE SPRIJIN IN SCOALA INCLUZIVĂ”


Integrarea copilului cu C.E.S., strategiile de integrare, implicarea familiei a societatii in dezvoltarea scolii incluzive este un deziderat al noilor educatii. Educatia incluziva promoveaza o pedagogie centrata pe copil, in conditiile in care invatamântul trebuie sa se adapteze diferentelor dintre oameni, la cerintele specifice de educatie care deriva din acestea.
Ea trebuie sa fie accesibila, flexibila si comprehensiva. Proiecteaza un nou tip de scoala: comprehensiva (cuprinzatoare, care nu selecteaza si nu exclude), care realizeaza co-educatia, care este deschisa, toleranta si democratica, care este mai naturala prin eterogenitatea ei.
Acest sistem nu separa copiii unii de altii, nu considera ca elevii mai capabili sunt mai importanti si mai demni de apreciere. Toti copiii au aceleasi drepturi.
Educatia incluziva se refera la ridicarea tuturor barierelor in invatare si la asigurarea participarii tuturor celor vulnerabili la excludere si marginalizare (UNESCO, 2000). inainte de orice, ea este o abordare strategica desemnata pentru a facilita succesul invatarii pentru toti copiii.
Prima cerinta pe care o adreseaza educatia incluziva este descresterea pâna la eliminare a excluderii de la educatie, cel putin la nivelul pregatirii scolare elementare. Aceasta se propune prin asigurarea accesului, participarii si succesului invatarii in educatia de baza de calitate, pentru toti copiii.
Simpozionul „INTEGRAREA SCOLARA A COPIILOR CU CES SI SERVICIILE EDUCATIONALE DE SPRIJIN IN SCOALA INCLUZIVA” ofera posibilitati de abordare diferite, prezentarea produselor activitatii elevilor cu C.E.S., implica familia si ceilalti factori educationali.

GRUP TINTA: cadre didactice (invatatori, profesori, educatori), profesori de sprijin, psihopedagogi, logopezi, elevi, parinti, studenti.

PARTENERI:
• Universitatea „Al. I. Cuza” Iasi, Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei
• Scoala Speciala „Constantin Paunescu” Iasi
• Centrul Judetean de Asistenta Psihopedagogica Iasi
• Organizatia „Salvati copiii”, filiala Iasi

DATA: 10 mai 2008

SECtIUNI:
• scoala incluziva sau scoala pentru diversitate.
• Organizarea si desfasurarea activitatilor didactice in conditiile scolii incluzive (instruirea diferentiata, parteneriatul in predare etc.).
• Experiente si exemple de integrare scolara a copiilor cu CES (deficiente, boli cronice, deficiente de limbaj, copii supradotati etc.).
• Integrarea scolara a copiilor cu tulburari de comportament.
• Concurs de produse ale activitatii elevilor cu CES (creatie plastica, desene format A4, pictura, colaj, grafica, alte tehnici)

Niciun comentariu: